STAVBA THERM, s.r.o.

Stavební společnost STAVBA THERM s.r.o. zatepluje byty, domy, stavby stavěné technologií KORD, budovy městské či občanské vybavenosti, školy, školky více jak 20 let.

O nás

Rozsáhlé zkušenosti v oblasti stavebnictví obzvláště pak v oblasti zateplování nám dali možnost poznat svoji problematiku.
Víc informací

Zateplování

Proč je vlastně vhodné zateplit stavbu? Víte, že to není jen o penězích, že existuje mnohem více důvodů, proč zateplovat? Některé důvody Vám představíme a více popíšeme.

Víc informací

Služby a servis

V dnešní době není každý odborníkem ve stavebnictví, proto svým zákazníkům nabízíme….

Víc informací

ZELENÁ ÚSPORÁM

9

Dotační program

Zajišťujeme dotační programy směřujíci k úsporám energie, zelená úsporám, vyřízení žádostí a realizace.

9

1) Úspory energie na vytápění

Celkové zateplení opláštění domu vedoucí k dosažení nízkoenergetického standartu

Dílčí zateplení vybraných částí

9

2) Novostavba

Novostavba v pasivním energetickém standartu

9

3) Obnovitelné zdroje

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

9

4) Bonus

 Dotační bonus za kombinaci vybraného opatření

9

5) Dotace na projektovou dokumentaci a energetické zhodnocení

Základní podmínkou pro získání dotace na realizaci opatření k úspoře energií je využití materiálů ze seznamu výrobků, technologií a realizační firmy ze seznamu odborných dodavatelů daných SFŽP.

Dotace a možnosti financování

Dotační programy směřující k úsporám energie

Naše firma se snaží snížit spotřeby energií, oživit podnikatelské aktivity stavebních firem a zvýšit zaměstnanost v regionu.

DALŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Díky spolupráci s finančními poradci různých stavebních spořitelen Vám můžeme doporučit v rámci společného projektu i jejich možnosti financování rekonstrukce či stavby vašeho domu.

Kontaktujte nás

O nás

Rozsáhlé zkušenosti v oblasti stavebnictví obzvláště pak v oblasti zateplování nám dali možnost poznat svoji problematiku. Díky tomu Vám dokážeme navrhnout vhodné a funkční řešení, které bude odpovídat Vašim potřebám a možnostem. Realizujeme jak malé projekty, tak projekty pro velké zákazníky. Naším cílem je vždy dodat takovou službu, která udrží nejen teplo ve Vašem domově, ale také peníze ve Vaší peněžence.

Se zvyšujícími se cenami energií a zesilujícím tlakem na ekologii, resp. úsporu energií, je zateplování první a nejdůležitější cestou, kterou je nutné se vydat. Nezateplená stavba, resp. její zdivo může díky častým změnám teplot degradovat. Technicky složitá oblast lze řešit hned několika postupy. Jedním z možných řešení je zateplení pláště budovy pomocí vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS), které jsou na evropském trhu nejrozšířenější.

Uvědomujeme si, že investor není v převážné většině případů stavebním odborníkem, a proto pomáháme zákazníkům s vhodným výběrem, technickým řešením a samozřejmě samotnou realizací zakázky. Všechny tyto služby včetně výpočtu cenové kalkulace na daný objekt jsou zdarma.

Služby a servis

V dnešní době není každý odborníkem ve stavebnictví, proto svým zákazníkům nabízíme

Pomoc při posouzení a zeměření stavby
Pomůžeme Vám s vytvořením představy o výsledku rekonstrukce či stavby dle Vašich požadavků. Rovněž je řada stavebních detailů, které je dobré posoudit před samotnou tvorbou projektu, i s tím Vám můžeme pomoci. Ušetříte si tím spoustu starostí a zbytečných nákladů.
Pomoc financování a získání dotací
Technologie a stavební výrobky, které používáme, jsou zaregistrovány v dotačních titulech. Můžeme Vám připravit celou projektovou přípravu včetně podání žádosti na čerpání dotace. Spoluprací se stavebními spořitelnami můžeme nabídnout řešení zajištění finančních prostředků pro realizaci díla.
Výběr dodavatele stavebních materiálů či technologie
Hledání a poměřování nabídek jednotlivých stavebních řešení od různých výrobců a posouzení zda se nabízené řešení hodí zrovna pro Váš dům, ať už z hlediska ceny nebo technologie, není jednoduché. V naší nabídce Vám můžeme nabídnout několik prověřených výrobců a jejich stavební řešení.
Samotná realizace včetně zajištění doprovodných řemeslných prací
V rámci zateplení je třeba udělat nejen fasádu domu, ale vyřešit také lešenářské, klempířské, elektrikářské, obkladačské a další práce. Nelze zapomenout také na případnou výměnu oken, které mají nezanedbatelný vliv na energetické ztráty. Tyto práce a jejich správné provedení rozhodují o následné funkčnosti a užívání provedeného díla.
Údržba a servisní činnost po realizaci
Velmi často dochází v rámci užívání k drobným nehodám, které mohou poškodit fasádu domu. I v tomto případě Vám můžeme rychle pomoci.
U každé stavební zakázky evidujeme skladbu použitého materiálu (včetně šarží barev a omítek). Díky tomu můžeme zajistit opravu v odpovídajícím barevném řešení.
Zajištění kvality služeb

Uvědomujeme si, že kvalita provedené práce je základní předpokladem spokojenosti zákazníka. Tato kvalita je dána především osobním přístupem a profesionalitou nabízené práce.

Osvědčení o zpracování hmot a technologií
Hlavní přínosy zatepleni
Úspora nákladů na energie
Ochrana stavební konstrukce
Tepelná pohoda
Zlepšení vzhledu stavby
Náklady na vytápění
Jak už ze samotného názvu vyplývá, zateplování nám sníží tepelné ztráty, díky nimž nemusíme tolik topit. Zateplení sníží náklady na vytápění.
Náklady na klimatizaci
Zateplení domů a budov také snižuje „vyhřívání budovy“. Díky zateplení se laicky řečeno dům pomaleji a na nižší teplotu ohřeje, čímž se snadněji prostory klimatizují. Zateplení sníží náklady na klimatizaci.
Návratnost investice
Za stávajících cen energií je návratnost investice do zateplení v řádu několika let (5 – 7 let). Ve spojitosti s opravou fasády, kterou s sebou přináší zateplení, je návratnost ještě větší.
Ekologie a ochrana životního prostředí
Díky snížení spotřeby energie – ať už v podobě plynu, elektřiny nebo uhlí, snížení spotřeby zateplením budovy je velmi ekologické a šetrné k životnímu prostředí.
Ušetření nákladů souvisejících s vytápěním není to jediné, co se vhodně voleným zateplením může řešit. Pomocí zateplovacího systému lze někdy vyřešit i problém vlhkých skvrn na stěnách, a to tehdy, je-li vlhkost způsobena srážením vodních par (např. z vaření apod.) na studených obvodových zdech. Zateplení pomůže přerušit tepelné mosty v obvodové konstrukci – např. promrzání stěny přes železobetonový překlad.
Ale pozor, pokud dochází ke vzlínání vlhkosti z podloží, tak nelze zateplení doporučit. Zateplení podstatně omezuje tepelné namáhání konstrukce.
U rodinných domků to patrně nebude příliš velký problém, u panelových domů je to však vlastnost důležitá. U betonových staveb je důležité i omezení degradace betonu vlivem škodlivin z ovzduší. A podobných vlivů by se jistě našla celá řada.
Jak zateplovat
Technické pokyny pro navrhování a montáž zateplovacích systému jsou jednoznačně spojeny s výrobcem zateplovacího systému, který musel provést velmi náročnou certifikaci pro jeho uvedení na trh. Vzájemná kombinace jednotlivých komponentů či nedodržení technologických postupů má za důsledek ztrátu záruky poskytované výrobcem tohoto systému. Detaily námi nabízených zateplovacích systémů najdete v níže uvedených odkazech.

Zateplování

Proč je vlastně vhodné zateplit stavbu? Víte, že to není jen o penězích, že existuje mnohem více důvodů, proč zateplovat? Některé důvody Vám představíme a více popíšeme.

Kontakt

Jindřich Hudec

STAVBA THERM Mariánské nám. 11, 790 65 Žulová

602 757 513

stavbatherm@email.cz